مصاحبه‌ با رسانه‌های چاپی و مکتوب سخنرانی‌ها 

صوتی و تصویری

1. نوگرایی و دین‌باوری 

2. جایگاه اقتصاد در سیاست خارجی افغانستان (قسمت اول)

3. جایگاه اقتصاد در سیاست خارجی افغانستان (قسمت دوم)

4. چالش‌های دموکراسی‌سازی در افغانستان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید